U planu je izgradnja južnih arkada na groblju Mirogoj

Kompleks groblja Mirogoj vrijedan je primjer europske neoklasicističke arhitekture njemačkog arhitekta Hermanna Bolléa, a ujedno i najvrjedniji spomenik zagrebačke arhitekture devetnaestoga stoljeća koje se smatra i jednim od najljepših groblja u Europi.
Saznajte više

Konstrukcijska obnova povijesnog kompleksa mirogojskih arkada i crkve Krista Kralja

30. travnja 2021. - Povijesni kompleks groblja Mirogoj jedan je od sedam najugroženijih spomenika i europskih lokaliteta kulturne baštine u Europi za 2021. godinu, za koji će biti osigurana Potpora za kulturnu baštinu Europske investicijske banke (EIB Heritage Grant).
Saznajte više

Povijesni kompleks groblja Mirogoj, uvršten je na popis 7 najugroženijih europskih lokaliteta kulturne baštine za 2021. godinu.

8. travnja 2021. godine, Europa Nostra kao europski glas civilnoga društva posvećen kulturnoj i prirodnoj baštini zajedno sa svojim partnerom Institutom Europske investicijske banke objavili su popis 7 najugroženijih spomenika i lokaliteta kulturne baštine u Europi za 2021. godinu:
Saznajte više

Usluga uređenja grobova

Saznajte više
Od 2. travnja ispraćaji s Mirogoja na Krematoriju
23.3.2024

Od 2. travnja ispraćaji s Mirogoja na...

Zbog obnove objekta mrtvačnice na Mirogoju, ispraćaji koji su se do sada odvijali ispred mrtvačnice na Mirogoju, od 2. travnja polaze s ispraćajnog trga na Krematoriju.
Prikaži više
Ulazak radnim vozilima
22.3.2024

Ulazak radnim vozilima

Ulazak radnim vozilima kooperanata i klesarskih izvođača u groblje Mirogoj od 25.3.2024.g. biti će moguć samo kroz južni ulaz u groblje - Vrtlarija.
Prikaži više
Upravni postupci
13.3.2024

Upravni postupci

Poništena rješenja o dodjeli grobnih mjesta.
Prikaži više
Upis prava korištenja
2.1.2024

Upis prava korištenja

Od 2. siječnja 2024. godine Podružnica Gradska groblja prilikom upisa prava korištenja grobnog mjesta u grobni očevidnik donosi rješenja o upisu na način predviđen Zakonom o općem...
Prikaži više

Raspored sprovoda i ispraćaja

Ponedjeljak
20.05.2024.

Mirogoj - Ispraćajni Trg Krematorij

10:10 Ante Jurčić godine 91
11:55 Rajka Tandarić godine 80
13:05 Ante Carić godine 92
14:15 Ivanka Bradek-Bošnjak godine 71

Miroševac

10:50 Marija Malović godine 89
11:40 Barica Kodak godine 87
12:30 Nadica Levar godine 81
13:20 Tonči Prgomet godine 66

Krematorij Velika Dvorana

10:40 Hrvoje Defar godine 87
12:00 Silvio Foretić godine 83
12:40 Mirjana Herceg godine 73
13:20 Frane Ćaćić-Arapović godine 78

Krematorij Mala Dvorana

09:35 Ružica Kondić godine 80
10:45 Mira Rusak godine 79
12:30 Anto Milovac godine 82
13:40 Ana Sabljić godine 96
15:35 Manojlo Mandić godine 88
16:10 Senka Pavić godine 60
16:45 Irena Blanka Pećnik godine 93

Mark.Polje

11:40 Jelena Kranjčić godine 60
12:30 Marija Majetić godine 87
13:20 Ivka Hanžek godine 83

G.Vrapče

13:00 Terezija Šerić godine 85

Odra

13:00 Emir Blažević godine 66

Lučko

15:00 Josip Jambrešić godine 72

Granešina

11:00 Kiara Blažević godine 0

Cerje

15:00 Antun Buntak godine 91
Utorak
21.05.2024.

Mirogoj - Ispraćajni Trg Krematorij

11:55 Nada Tušak godine 71
13:05 Ana Milinović godine 103
14:15 Božo Zajc godine 81

Miroševac

10:50 Minka Vešliga godine 80
11:40 Dubravko Miškec godine 75
12:30 Dragica Pleša godine 78
13:20 Jeka Šveljo godine 82

Krematorij Velika Dvorana

12:40 Muharem Libovac godine 72
13:20 Strahinja Gajica godine 81
14:00 Zdenka Štern godine 75
14:40 Antun Vuković godine 85

Krematorij Mala Dvorana

10:45 Boris Fureš godine 70
12:30 Rudolf Bobinec godine 87
13:40 Maja Barić godine 71
15:00 Marica Malešević godine 73
15:35 Vjekoslava Aškić godine 80
16:10 Zdenka Markolini godine 92
16:45 Mirjana Ratković godine 90
17:20 Vjera Vico godine 81
17:55 Branko Cerovečki godine 70

Mark.Polje

10:00 Eržebet Rendulić godine 76
10:50 Maša Juričević godine 83
11:40 Ivica Babić godine 65
12:30 Dragutin Vučenik godine 87
13:20 Etelka Komljenović godine 88

G.Vrapče

13:00 Petko Božić godine 82

Šestine

15:00 Marija Jurčević godine 93

Lučko

13:00 Ivan Peršin godine 42
15:00 Branka Šporiš godine 68

Čučerje

15:00 Katica Krvarić godine 87

Granešina

13:00 Ana Berišić godine 78
Srijeda
22.05.2024.

Mirogoj - Ispraćajni Trg Krematorij

10:10 Dragica Karažija godine 92
11:55 Irena Pučar godine 91
13:05 Lidija Dukić godine 61
14:15 Anđelka Štimac-Kolak godine 81

Miroševac

10:00 Mladen Bačić godine 72
10:50 Ljubica Finzir godine 78
11:40 Zlata Roksandić godine 67
12:30 Anto Ojdanić godine 86
13:20 Marko Jurić godine 39

Krematorij Velika Dvorana

10:00 Kristian Ivan Napotnik godine 80
10:40 Rudolf Carin godine 92
12:00 Stipe Čular godine 62
12:40 Mara Šurina godine 86
13:20 Dragutin Petan godine 68
14:00 Mišo Raguž godine 58
14:40 Mladen Pedišić godine 75

Krematorij Mala Dvorana

09:35 Vjekoslava Kovačić godine 92
12:30 Miroslav Valentak godine 82
15:35 Josip Vrđuka godine 90
16:10 Ljerka Baković godine 92
16:45 Smilja Ožegović godine 100
17:20 Zvonimir Gereš godine 94
17:55 Antonija Gabrić-Nuić godine 74

Mark.Polje

11:40 Stevo Đukić godine 73
12:30 Marijan Grgac godine 93
13:20 Ratimir Iveta godine 58

Stenjevec

15:00 Marija Mesek godine 72

Markuševec

15:00 Josip Čergar godine 72

Resnik

15:00 Stjepan Kozarec godine 77

Odra

13:00 Jela Ilak godine 86

Glavnica Donja

15:00 Zorica Mikložić godine 86

Sv. Klara

15:00 Ana Vlašec godine 86
Četvrtak
23.05.2024.

Mirogoj - Ispraćajni Trg Krematorij

10:10 Bogomila Benčić godine 90
11:55 Miroslav Vranić godine 88
13:05 Antun Đogić godine 87
14:15 Maria Horić godine 78

Miroševac

10:00 Anica Vukadin godine 71
10:50 Tereza Đurić godine 75
11:40 Barica Tašner godine 89
12:30 Jerko Pešt godine 89
13:20 Ivo Štefović godine 82

Krematorij Velika Dvorana

09:20 Elena Marjanović-Poropat godine 73
10:00 Ivan Bujas godine 76
10:40 Ninoslav Rudman godine 33
12:00 Lidija Ostojić godine 90
12:40 Milka Hrženjak godine 92
13:20 Vladimir Ivanišević godine 72
14:00 Ivan Roca godine 52

Krematorij Mala Dvorana

09:35 Nenad Latinović godine 57
10:45 Štefanija Murić godine 78
12:30 Nevenka Momčilović godine 86
13:40 Milica Ilijaš godine 91
15:00 Ljuba Pleše godine 89
15:35 Ivka Kluković godine 83
16:10 Vojko Pavlić godine 96
16:45 Josip Paunović godine 82

Mark.Polje

10:50 Anđela Lukaček godine 85
11:40 Nikola Bastaić godine 43
12:30 Marica Sever godine 72
13:20 Marija Burazer godine 82

Stenjevec

13:00 Rozalija Sakač godine 89
15:00 Ivan Rožman godine 81

Šestine

15:00 Agneza Matjačić godine 94

Lučko

13:00 Ivan Lovrin godine 78

Granešina

15:00 Ante Pešut godine 79

Moravče

15:00 Ladislava Reget godine 89
Petak
24.05.2024.

Mirogoj - Ispraćajni Trg Krematorij

09:00 Petar Marasović godine 73
10:10 Hrvoje Naglić godine 62
11:55 Marija Bekavac godine 79
13:05 Vladimir Plečko godine 54

Miroševac

10:00 Safet Hasanović godine 64
10:50 Marija Ivić godine 86
11:40 Lenard Cvija godine 80
12:30 Marija Priselac godine 85
13:20 Drago Vulama godine 74

Krematorij Velika Dvorana

10:40 Renata Tkalčić godine 53
12:00 Irena Končevski-Škvorc godine 56
12:40 Vesna Švarc godine 86
13:20 Damir Horvatić godine 56
14:00 Liljana Blažić godine 60
14:40 Zdravko Zidanić godine 77

Krematorij Mala Dvorana

10:45 Zvonko Mačković godine 76
12:30 Ivan Gudec godine 45
15:00 Marijan Fišter godine 81
15:35 Krešimir Krivec godine 73
16:10 Biserka Pospišil godine 75
16:45 Zvonimir Poje godine 88
17:20 Mira Biorac godine 73

Mark.Polje

10:50 Petar Šimunović godine 88
11:40 Zdenka Boroš godine 74
12:30 Ana Markeljević godine 103
13:20 Katica Mihaljević godine 93

Stenjevec

13:00 Anđela Herceg godine 89

Lučko

15:00 Zlatko Horvatinec godine 67
Ponedjeljak
27.05.2024.

Mirogoj - Ispraćajni Trg Krematorij

10:10 Milan Fiket godine 87
11:55 Želimir Milovac godine 71
13:05 Mirjana Skelin godine 82
14:15 Danica Lonačar Hršak godine 63

Miroševac

11:40 Mara Fišer godine 90
12:30 Biserka Antić godine 80
13:20 Ivaka Šajfar godine 86

Krematorij Velika Dvorana

12:00 Milan Novković godine 72
12:40 Milan Vukelić godine 82
13:20 Siniša Hrenčević godine 63
14:00 Štefica Maričić godine 81

Krematorij Mala Dvorana

10:45 Đurđica Srbelj godine 78
12:30 Slavko Kljajić godine 83
13:40 Zdenka Biškupić godine 87
15:00 Franjo Rašo godine 83
15:35 Branka Žukina godine 89
16:10 Terezija Gašperov godine 85
16:45 Ivanka Odoljević godine 88
17:20 Ivica Pejnović godine 81

Mark.Polje

11:40 Indira Hasanbegović godine 56
12:30 Luka Ćavara godine 75
13:20 Ilija Radović godine 66

Stenjevec

15:00 Alojz Erjavec godine 76

G.Vrapče

13:00 Miroslav Babić godine 58

Odra

15:00 Kristina Habajec-Pisačić godine 57

Planina Donja

15:00 Jagica Gregurec godine 87

Vremeplov

24.5.2024.

Značajne osobe koje su obilježile naše prostore te pronašle vječni mir na Gradskim grobljima Zagreba.