Usluge

Reklamacije računa

Reklamacije računa

Upit o iznosu dugovanja/reklamaciji računa godišnje grobne naknade može se poslati na :
  • našu e-mail adresu: groblja.info@zgh.hr
  • telefaksom na:  +385 1 4581 091
  • poštom na adresu:
    Zagrebački holding d.o.o., podružnica Gradska groblja,  Aleja Hermana Bollea 27,  10000 Zagreb,  Croatia.

U upitu obavezno treba navesti slijedeće podatke:

Ime i prezime _____________

Adresa __________________

Groblje __________________

Polje, razred i br.groba ______