Usluge

E-obrasci

E-obrasci

Poštovani korisnici,

u tijeku je uvođenje integralnog informacijskog sustava kojim želimo poboljšati poslovanje Gradskih groblja te podići kvalitetu usluga.

U tom smislu, pripremljeni su e-obrasci i namijenjeni svim pravnim osobama registriranim za obavljanje pogrebnih poslova, radi pripreme ugovaranja predmetnih usluga na zadovoljstvo korisnika.

Do instaliranja kompletnog programa s mogućnošću cjelovite obrade u elektronskom obliku, obrasci su predviđeni kao pomoć u pripremi, organizaciji i ugovaranju usluga na gradskim grobljima.

Svi spomenuti korisnici, bez obzira ugovaraju li usluge na svoj ili račun naručitelja, dužni su obrasce, potrebne za naručivanje usluge, popuniti traženim podacima i putem elektronske pošte (E-maila) proslijediti odjelu prodaje Gradskih groblja, na daljnju obradu.

Neposrednim kontaktom s jednim od referenata prodaje, dogovaraju se svi ostali detalji koji su eventualno potrebni za pripremu preostale poslovne dokumentacije.

Kontakt brojevi ponuđeni su u sadržaju web stranice.

Dogovor o uvjetima plaćanja i konačno zaključivanje usluge, moguće je isključivo na jednoj od lokacija za ugovaranje usluga i prodaju grobnih mjesta na Gradskim grobljima, uz ovjeru i primopredaju poslovne dokumentacije po ovlaštenicima ugovornih strana.


E-OBRAZAC ZA UGOVARANJE USLUGA ISPRAĆAJA, KREMACIJA I UKOPA (SAMO ZA POGREBNA PODUZEĆA)

OBRAZAC ZA UGOVARANJE GRAVURE NA POSTOJEĆIM KAZETAMA - (SAMO ZA POGREBNA PODUZEĆA)

OBRAZAC ZA KUPNJU GROBNOG MJESTA - PRIJE NASTALE POTREBE ZA UKOPOM

OBRAZAC ZA UGOVARANJE GRAVURE NA POSTOJEĆEM GROBNOM MJESTU

ZAMOLBA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA UREĐENJE GROBNOG MJESTA

ZAHTJEV ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBNOG MJESTA

ZAHTJEV ZA KLESARSKE POPRAVKE GROBNOG MJESTA

IZJAVA SUGLASNOSTI INVESTITORA - KORISNIKA GROBNOG MJESTA


E-OBRAZAC ZA DOSTAVU OIB-a

E-OBRAZAC ZA DOSTAVU RAČUNA GODIŠNJE GROBNE NAKNADE