O nama

Zakonska regulativa i certifikati

Zakonska regulativa i certifikati

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zakon o korištenju osobnih podataka - informacije o korištenju osobnih podataka na Gradskim grobljima

https://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/arhiva/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - INFORMACIJE O KORIŠTENJU.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2013_02_25_403.html

Zakon o grobljima - 5. veljače 1998.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269814.html

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o grobljima - 24. travanj 2012.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1227.html

Odluka o grobljima - 21. prosinca 2017.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2017&broj=240&akt=0FAE16438D22B439C1258203002BEFF3

ISO CERTIFIKATI 2018.

 

ISO CERTIFIKATI 2019.

  

ISO CERTIFIKATI 2021.

 

2021.  POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA2014.  CERTIFIKAT IZVRSNOSTI