Raspored sprovoda i ispraćaja

SRIJEDA
31.05.2023.

Mirogoj

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:50 Katica Hranjec 29.05.2023 96
11:40 Boris Lozančić 27.05.2023 65
12:30 Mladen Pintarić 26.05.2023 70
13:20 Tomislav Burnać 22.05.2023 81

Miroševac

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Zvonko Čilaš 28.05.2023 63
10:50 Anka Levar 27.05.2023 92
11:40 Stipan Vrkić 26.05.2023 84
12:30 Ilija Cvitković 25.05.2023 85
13:20 Davorin Mladinović 08.05.2023 70

Krematorij Velika Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:40 Marija Petančić 27.05.2023 94
12:00 Boris Mikulan 23.05.2023 47
12:40 Katica Cikač 25.05.2023 75
13:20 Davorin Oštrić 26.05.2023 69
14:00 Smiljana Kačić 26.05.2023 88

Krematorij Mala Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
09:00 Ivan Jeršek 24.05.2023 80
09:35 Krešimir Frank 26.05.2023 73
10:10 Zorica Ardalić 29.05.2023 85
10:45 Petar Jelinić 25.05.2023 84
11:55 Blanka Cerić 26.05.2023 67
12:30 Ines Dević 24.05.2023 44
13:05 Anđelko Vujić 24.05.2023 69
13:40 Đuka Jagušt 25.05.2023 87
14:15 Petar Kesar 20.05.2023 77

Mark.Polje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
11:40 Zdenko Matošić 19.05.2023 0
12:30 Zlata Veverec 25.05.2023 85
13:20 Nada Prelčec 24.05.2023 74
14:10 Marija Mihaliček 24.05.2023 99
15:00 Ivan Dugac 29.05.2023 79

Brezovica

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Dragica Verić 25.05.2023 82

Sv. Klara

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Slavko Knežević 26.05.2023 81
Osmrtnice