Raspored sprovoda i ispraćaja

UTORAK
16.08.2022.

Mirogoj

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Benjamin Tolić 11.08.2022 79
10:50 Anto Dujmić 08.08.2022 77
11:40 Tomislav Buljan 09.08.2022 75
12:30 Bosiljka Jerčinović 10.08.2022 90

Miroševac

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Josip Jakubek 10.08.2022 83
10:50 Alojz Caharija 09.08.2022 83
11:40 Ljerka Mandić 10.08.2022 87
12:30 Ivan Hudik 10.08.2022 82
13:20 Helena Tomorad 10.08.2022 97

Krematorij Velika Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Ljubomir Mayer 10.08.2022 92
10:40 Vladimir Fučijaš 07.08.2022 86
12:00 Ivo Boc 08.08.2022 95
12:40 Zlatica Jakovljević 10.08.2022 87
13:20 Antun Iskra 09.08.2022 78
14:00 Mara Lasić 10.08.2022 79
14:40 Radojka Vukelić 11.08.2022 68

Krematorij Mala Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
09:00 Jovan Djerić 10.08.2022 78
09:35 Anđela Horčička 09.08.2022 83
10:10 Terezija Rukavina 08.08.2022 84
10:45 Ana Santini 09.08.2022 94
11:55 Zdravko Muhar 09.08.2022 82
12:30 Damir Krhatlić 08.08.2022 74
13:05 Ljudmila Junković 11.08.2022 86
13:40 Dragutin Meglić 09.08.2022 79
14:15 Roberta Pejić 09.08.2022 58

Mark.Polje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:20 Selim Demaj 11.08.2022 91
14:10 Ređo Čustić 07.08.2022 73

G.Vrapče

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Božidar Vidović 11.08.2022 61

Markuševec

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Jasminko Mujezinović 09.08.2022 39
Osmrtnice