Raspored sprovoda i ispraćaja

PETAK
26.02.2021.

Mirogoj

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:50 Ivan Vuković 23.02.2021 77
11:40 Ana Radaković 23.02.2021 88
12:30 Nada Štrumberger 24.02.2021 79
13:20 Kata Brnadić 19.02.2021 82
14:10 Duško Baždar 24.02.2021 73

Miroševac

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Ana-Blanka Vekić 24.02.2021 83
10:50 Dražen Vrabec 23.02.2021 53
12:30 Barica Zdelar 22.02.2021 89
13:20 Marjan Žohar 22.02.2021 77

Krematorij Velika Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:40 Marija Gospodarić 21.02.2021 81
12:00 Ljubica Sakač 21.02.2021 70
12:40 Roksanda Smiljanić 19.02.2021 89
13:20 Ljerka Bebek 22.02.2021 91
14:00 Juraj Bačurin 22.02.2021 67
14:40 Milivoj Srbljan 23.02.2021 72
15:20 Zdravko Dujmović 23.02.2021 79

Krematorij Mala Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
09:00 Jelena Debossens 23.02.2021 96
09:35 Branko Filipčić 20.02.2021 75
10:10 Slavka Ukalović 20.02.2021 76
10:45 Miroslav Sedak 20.02.2021 78
11:55 Dubravka Madunić 21.02.2021 57
12:30 Bosiljka Ivšinović 19.02.2021 94
13:05 Mladen Miletić 21.02.2021 73
13:40 Elizabeta Franić 23.02.2021 91
14:15 Zvonimir Cimprić 23.02.2021 79

Mark.Polje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
12:30 Manda Rašić 24.02.2021 72
14:10 Pejo Golub 23.02.2021 82
15:00 Zdravko Pleš 23.02.2021 63

Stenjevec

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Marija Pajk 19.02.2021 89

Granešina

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Svetozar Narančić 23.02.2021 85

Cerje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Stjepan Gašparac 24.02.2021 85

Vugrovec Donji

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Katica Trempetić 22.02.2021 80

Klara

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Ivo Marković 23.02.2021 64