Raspored sprovoda i ispraćaja

UTORAK
01.12.2020.

Mirogoj

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
09:11 Marija Vuković 27.11.2020 96
10:00 Milko Gajski 25.11.2020 91
11:40 Jure Kardum 23.11.2020 73
13:20 Nevenka Čuturić 23.11.2020 92
14:10 Dragica Dupelj 24.11.2020 80
15:00 Anica Dajević 22.11.2020 86

Miroševac

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:50 Mijo Cahun 25.11.2020 80
11:40 Slavica Herceg 24.11.2020 92
13:20 Mirjana Balić 24.11.2020 72

Krematorij Velika Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Jadranka Petričević 27.11.2020 58
10:40 Nada Matijak 26.11.2020 81
12:00 Blaško Pejčinović 26.11.2020 73
12:40 Marija Kovačević 26.11.2020 70
13:20 Željko Hradec 26.11.2020 55
14:00 Matija Mijatović 26.11.2020 80
14:40 Pavao Baksa 25.11.2020 90

Krematorij Mala Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
09:00 Zlatko Brozović 23.11.2020 88
09:35 Đurđica Janković Tadić 24.11.2020 79
10:10 Barica Kovačić 24.11.2020 81
10:45 Ranko Šimanović 24.11.2020 63
13:05 Ljubica Bodrožić 21.11.2020 82
13:40 Karlo Tudja 24.11.2020 82
14:15 Božica Zlatić 23.11.2020 73
15:00 Anica Črček 26.11.2020 89
15:35 Igor Boltek 26.11.2020 53

Mark.Polje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:50 Anka Živković 25.11.2020 82
11:40 Jaga Đurković 27.11.2020 91
12:30 Franjo Cvitanović 27.12.2020 80
14:10 Dragan Raužan 25.11.2020 71

Stenjevec

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Franjo Sever 25.11.2020 85

G.Vrapče

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Ljubica Medvedec 24.11.2020 78

Granešina

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Nedjeljka Kunac 26.11.2020 84