Raspored sprovoda i ispraćaja

SRIJEDA
16.06.2021.

Mirogoj

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
11:40 Marijana Stipetić 10.06.2021 91
12:30 Miljenko Vukasović 11.06.2021 85
13:20 Nikola Parmač 11.06.2021 65
14:10 Ana Likarić 14.06.2021 94
15:00 Vjekoslav Sutlović 12.06.2021 68

Miroševac

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
12:30 Matilda Šorša 12.06.2021 86
13:20 Marija Horvat 13.06.2021 79
14:10 Jasna Jandrić 13.06.2021 90
15:00 Katarina Palić 15.06.2021 85

Krematorij Velika Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Jan Ivanjek 11.06.2021 31
10:40 Ignacije Špoljar 11.06.2021 79
12:00 Elda Cecchini-Debanić 11.06.2021 81
12:40 Ivan Đuranec 11.06.2021 75
13:20 Gordana Copić 11.06.2021 75
14:00 Dane Balenović 11.06.2021 93
14:40 Branka Pavlinec 13.06.2021 70

Krematorij Mala Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
09:35 Dobrila Šamija 11.06.2021 74
10:10 Marija Gruica 12.06.2021 85
10:45 Vlasta Golub 12.06.2021 63
11:55 Nikola Tonjac 12.06.2021 89
12:30 Mate Burić 13.06.2021 91
13:05 Mirjana Babić 13.06.2021 66
13:40 Vladimir Grdić 13.06.2021 94

Mark.Polje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Katica Krulić 13.06.2021 92
10:50 Ivan Hlebec 12.06.2021 91
11:40 Sanda Stefanovski 13.06.2021 93
12:30 Nezira Arap 13.06.2021 46
13:20 Marica Vrbanić 13.06.2021 85
14:10 Franjo Deskar 12.06.2021 68
15:00 Matija Jakić 14.06.2021 97

Šestine

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Kruna Ivančić 13.06.2021 76

Odra

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Terezija Šušak 10.06.2021 79
15:00 Mara Šafranić 11.06.2021 85

Granešina

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Ana Keber 12.06.2021 89