Raspored sprovoda i ispraćaja

PONEDJELJAK
28.09.2020.

Mirogoj

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
11:40 Antica Lovrić 23.09.2020 87
12:30 Julijana Dukić 24.09.2020 89
13:20 Roman Wagner 11.07.2020 39
14:10 Nevenka Baketić 23.09.2020 87

Miroševac

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:50 Ljerka Mošnička 24.09.2020 77
12:30 Franjo Vrbanić 24.09.2020 75
13:20 Nevenka Bokulić 24.09.2020 85
14:10 Jelena Burjan 23.09.2020 35
15:00 Matija Tojčić 23.09.2020 78

Krematorij Velika Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:20 Branimir Kuleš 24.09.2020 80
14:00 Patricia Ann Dizdar 24.09.2020 56
14:40 Tomislav Špoljarić 25.09.2020 72

Krematorij Mala Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
09:00 Nevenka Dangubić 24.09.2020 72
09:35 Olga Popović 24.09.2020 85
10:10 Elizabeta Kinčeš 22.09.2020 79
10:45 Anđela Osvald 23.09.2020 72
11:55 Štefanija Šagud 23.09.2020 89
12:30 Đurđica Šir 23.09.2020 88
13:05 Slava Horvat 22.09.2020 100
13:40 Mirjana Zubović 22.09.2020 87
14:15 Gordana Ivanović 23.09.2020 90

Mark.Polje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
11:40 Katica Kapusta 22.09.2020 77
12:30 Nikola Blažeković 22.09.2020 83
13:20 Marijan Molvarec 22.09.2020 62
14:10 Nikola Balen 22.09.2020 67

Stenjevec

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Marijan Kosek 23.09.2020 87

G.Vrapče

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Karlo Lončar 23.09.2020 86

Šestine

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Marija Šarac 24.09.2020 92

Čučerje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Marijana Prežec 22.09.2020 39

Granešina

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Nada Šainčić 24.09.2020 76