Groblja

Šestine

Šestine

Osnutak šestinskog groblja moguće je vezati s izgradnjom crkve sv. Mirka koja je datirana s 1622. godinom.

Ovom groblju gravitiraju naselja Bijenik, Dedići, Lukšić, Prekrižje, Kraljevac, Mikulići i Šestine.

Župna crkva sv. Mirka zajedno s grobljem evidentirana je kao spomenik kulture.

Površina groblja iznosi oko 1,0 ha s oko 1900 grobova. Godišnje se izvrši oko 70 pogreba. U bliskoj budućnosti, osim proširenja groblja, planirano je izgraditi i novu mrtvačnicu.