Groblja

Otvoreno za posjetitelje - radno vrijeme

Otvoreno za posjetitelje - radno vrijeme

  • od 01.04. do 31.10.       06.00 – 20.00 sati
  • od 03.11. do 31.03.       07.30 – 18.00 sati
  • u dane  01. i 02.11.       06.00 – 24.00 sati