Groblja

Kupinečki Kraljevec

Kupinečki Kraljevec

Groblje je osnovano u naselju Štrpet 1904. godine uz crkvicu sv. Ivana Krstitelja izgrađenu iste godine.

Na prostor ovog groblja gravitira stanovništvo naselja Kupinečki Kraljevec (I., II. i Centar), Penezići i Radičevići.

Veličina današnjeg groblja iznosi 1,5 ha na kojem se nalazi petstotinjak grobova, godišnje se pokopa petnaestak pokojnika.