Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Markuševec

Markuševečko groblje je osnovano 1826. godine. Ranije groblje iz 1690. godine bilo je uz župnu crkvu, gdje se i danas nalazi prostrano crkveno dvorište. Lokalni naziv groblja je Groblje kod Skuzina.

Ovom groblju gravitiraju naselja Bidrovec, Bačun-Gračani, Deščevec, Gornji Markuševec, Markuševačka Dubrava, Markuševačka Trnava, Popovec i Štefanovec.

Na groblju se godišnje obavi osamdesetak ukopa, zauzima prostor oko 1,8 ha. Na njemu se nalazi oko 2500 grobnih mjesta.