Groblja

Čučerje

Čučerje

Groblje je osnovano polovinom 19. stoljeća ili, točnije, 1856. godine.

Ovom groblju gravitira stanovništvo iz naselja Dankovec, Jalševec, Slanovec, Čučerje Donje, Čučerje Gornje, Trstenik, Medvedski Breg, Vidovec i Goranec.

Površina groblja iznosi oko 1,5 ha s oko 2800 grobnih mjesta. Godišnje se izvrši sedamdesetak ukopa. U tijeku je proširenje groblja.