Groblja

Bolničko groblje - Vrapče

Bolničko groblje - Vrapče

Bolničko groblje u Vrapču, nalazi se na površini od 1,7 ha.

Klinika za psihijatriju Vrapče kupila je zemljište u ulici Oranice 1899. godine za potrebe ukopa preminulih pacijenata koji su se liječili u bolnici, njihovih obitelji, zaposlenika bolnice te stanovnika Vrapča i Kustošije.
Na groblju je bilo približno 2.000 grobnih mjesta te oko 3.500 pokojnika.
Za vrijeme dok je grobljem upravljala bolnica, pacijenti su u sklopu terapije hortikulturno održavali groblje.
Posljednji ukop bio je 1976. godine, a godinu dana kasnije odlukom Općine Susedgrad groblje je zatvoreno za ukope.

Gradskim grobljima je 1994. godine dano na upravljanje Bolničko groblje.
Početkom 1998. godine na inicijativu župnika Marijana Pavlovića željelo se pristupiti realizaciji gradnji crkve i memorijalne kosturnice svih pokojnika na groblju. Za gradnju pastoralnog centra raspisan je natječaj, odabran izvođač te je izrađen izvedbeni projekt. Od gradnje se odustalo jer su građani tražili zamjenska grobna mjesta na groblju Mirogoj.

Početkom 1998. godine donesen je novi Zakon o grobljima, gdje u Članku 8 stoji da je premještanje groblja ili dijela groblja moguće najranije nakon proteka sto godina od posljednjeg ukopa.

Na groblju se nalaze dvije zajedničke grobnice gdje su pokopani pacijenti i zaposlenici bolnice koji su poginuli u bombardiranju saveznika 14.03.1945. godine. Tada je poginulo 37 bolesnika i 9 namještenika.

Na bolničkom groblju bila je ukopana slikarica Slava Raškaj, koja je u bolnici umrla 1906. godine. Posmrtni ostaci su premješteni na groblje Stenjevec, a 1999. godine njezini posmrtni ostaci ekshumirani su te preneseni u rodni Ozalj.

Vječni mir na bolničkom groblju našao je dugogodišnji ravnatelj bolnice dr. Ivo Žirovčić, kojeg se smatra ocem hrvatske psihijatrije.