Groblja

LJ

LJ

Lokacija   Osoba
111E-I-37   Ljubek Matija ( 22. 11. 1953. Belišće – 12. 10. 2000. Valpo) kajakaš
2gi-I-61   Ljubić Pere (1. 7. 1901. Vrbanj, Hvar – 21 11.  1952. Zagreb) književnik