Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Zakonska regulativa

Zakon o grobljima - 5. veljače 1998.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269814.html

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o grobljima - 24. travanj 2012.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1227.html

Odluka o grobljima - 21. prosinca 2017.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2017&broj=240&akt=0FAE16438D22B439C1258203002BEFF32017.  POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA.pdf2014.  CERTIFIKAT IZVRSNOSTI