Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Zakonska regulativa

Zakon o grobljima - 5. veljače 1998.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269814.html

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o grobljima - 24. travanj 2012.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1227.html

Odluka o grobljima - pročišćeni tekst - 19. listopada 2015.
http://www1.zagreb.hr/zagreb/slglasnik.nsf/7ffe63e8e69827b5c1257e1900276647/b5bb2db2993b1f4bc1257eea004110ce?OpenDocument2017.  POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA.pdf2014.  CERTIFIKAT IZVRSNOSTI