Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 24.11.2014.

MIROGOJ, 24.11.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
KATICA KLOBUČAR                          (60)   21.11.14   10:50
SANJA ĆURKOVIĆ-ILIČIĆ                    (65)   20.11.14   11:40
DIVNA PAŽAMETA                           (86)   19.11.14   12:30
INGA OREŠKI                              (55)   19.11.14   13:20
MARIJA PEREKOVIĆ                         (85)   20.11.14   14:10
JOSIP RADIĆ                              (66)   05.11.14   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 24.11.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
SVETIN GRACIN                            (87)   20.11.14   11:40
SREĆKO PISKAČ                            (91)   20.11.14   12:30
MARIJA OŽEGOVIĆ                          (88)   20.11.14   13:20
NEDILJKA MATIĆ                           (88)   20.11.14   14:10
IVAN DONČIĆ                              (72)   20.11.14   15:00
          
 
MARK.POLJE, 24.11.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BARBARA ROŠKER                           (92)   19.11.14   11:40
MARIJA BUDAK                             (82)   20.11.14   12:30
MATE ŠUŠAK                               (75)   19.11.14   13:20
NEDJELJKO PERICA                         (55)   20.11.14   14:10
MARIJA TOME                              (70)   19.11.14   15:00