Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 20.10.2014.

MIROGOJ, 20.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ŽELIMIR STOJANOVIĆ                       (83)   14.10.14   13:20
DARKO SAGRAK                             (80)   16.10.14   14:10
RUŽICA VIDIČEK                           (78)   17.10.14   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 20.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BARICA KEROVAC SIROČIĆ                   (85)   16.10.14   10:50
DANICA TURTULA                           (79)   16.10.14   11:40
MARIJA PELESK                            (93)   16.10.14   12:30
ANA LOBOREC                              (81)   16.10.14   13:20
JOSIP HLEB                               (80)   15.10.14   14:10
MIRKO SEDLAR                             (77)   15.10.14   15:00
BOŽICA STUBLIĆ                           (69)   16.10.14   15:50
         
 
MARK.POLJE, 20.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
VIKTOR LEKAJ                             (43)   16.10.14   14:10
     
 
G.VRAPČE, 20.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
DRAGUTIN ŠANTEK                          (76)   15.10.14   13:00
     
 
MARKUŠEVEC, 20.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
JOSIP MIKLEC-MUČNJAK                     (77)   17.10.14   15:00
     
 
BREZOVICA, 20.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARIJAN KIHAK                            (64)   15.10.14   13:00
     
 
LUČKO, 20.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
KATA PAVLIĆ                              (69)   16.10.14   15:00