Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 20.11.2017.

MIROGOJ, 20.11.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ALOJZIJA BARLOVIĆ                        (90)   15.11.17   10:50
JELENA HORVAT                            (91)   17.11.17   11:40
KATA ŠEGOTA                              (79)   15.11.17   12:30
IVANICA TRŽAN                            (69)   15.11.17   13:20
BARICA CIGLAR                            (88)   14.11.17   14:10
     
 
MIROŠEVAC, 20.11.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MILAN ABRAMOVIĆ                          (62)   15.11.17   10:50
VJEKOSLAV KOBALI                         (78)   16.11.17   11:40
ANICA MILANOVIĆ                          (66)   14.11.17   12:30
ANA KUZMIĆ                               (90)   15.11.17   13:20
VLADIMIR ĐERMEK                          (75)   13.11.17   14:10
JELA VUKOVIĆ                             (76)   16.11.17   15:00
     
     
MARK.POLJE, 20.11.2017.
 
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ŽELJKO ŠUŠKOVIĆ                          (71)   17.11.17   13:20
MARIN PERIŠKIĆ                           (87)   16.11.17   14:10
MEHO HALILOVIĆ                           (72)   15.11.17   15:00
     
 
ODRA, 20.11.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
KATARINA BANEK                           (90)   15.11.17   13:00
     
 
SV.KLARA, 20.11.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANKICA MIHULJA                           (76)   16.11.17   15:00
     
 
GRANEŠINA, 20.11.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
 
KATA ŠAMEC-ĐUIN                          (83)   16.11.17   15:00
 
 
G. VRAPČE, 20.11.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
 
ZLATKO KOREN                             (82)   16.11.17   13:00