Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 1.9.2014.

MIROGOJ, 1.09.2014.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
NADA OBRADOVIĆ ŠAINOVIĆ                 (87)   27.08.14   11:40
SREĆKO MILOVČIĆ                         (73)   27.08.14   12:30
KATA PAJIĆ                              (94)   27.08.14   13:20
ANA VLAHEK                              (82)   28.08.14   14:10
ANTUN VUJČIĆ                            (69)   29.08.14   15:50
     
 
MIROŠEVAC, 1.09.2014.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
 
KRUNOSLAV JUG                           (60)   28.08.14   12:30
ANKA KOPP                               (83)   27.08.14   13:20
ILIJA KLARIĆ                            (83)   27.08.14   14:10
ĐURO MEGLA                              (91)   24.08.14   15:00
MARIJA TRBUŠIĆ                          (82)   28.08.14   15:50 
 
 
MARK.POLJE, 1.09.2014.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARIJA GALIĆ                            (71)   28.08.14   10:00
MARIJA JAGAR                            (90)   28.08.14   10:50
FABIJAN CIGLENEČKI                      (77)   28.08.14   11:40
KATA KISIĆ                              (79)   28.08.14   12:30
JOŽEFA MARIJA MARTINAC                  (77)   27.08.14   13:20
HATIDŽA OMEROVIĆ                        (74)   27.08.14   14:10
ZLATKO ČUBRIĆ                           (79)   29.08.14   15:00
     
 
G.VRAPČE, 1.09.2014.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
KATARINA ŽIDANIĆ                        (84)   28.08.14   15:00
     
 
MARKUŠEVEC, 1.09.2014.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
DRAGICA MAČEK                           (60)   29.08.14   15:00
     
 
BREZOVICA, 1.09.2014.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
LJUBICA KREKOVIĆ                        (67)   27.08.14   15:00
     
 
SV.KLARA, 1.09.2014.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANA BLAŽEVIĆ                            (87)   28.08.14   13:00