Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 21.8.2017.

MIROGOJ, 21.08.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
IVANA ŠIMPOVIĆ (69) 18.08.17 12:30    
MATE ĆURIĆ (86) 16.08.17 15:00  
 
MIROŠEVAC, 21.08.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
ZVONIMIR PEČEK (79) 14.08.17 11:40    
VJEKOSLAVA ZVONC (82) 17.08.17 12:30  
MARIJA PETROVIĆ (73) 16.08.17 13:20  
IVAN MARJANOVIĆ (79) 15.08.17 14:10  
DRAGUTIN VALEK (75) 14.08.17 15:00  
 
MARK.POLJE, 21.08.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
MIROSLAV BORŠIĆ (58) 17.08.17 11:40    
PETAR MARKOV (64) 16.08.17 12:30  
IVAN  JELINIĆ (64) 16.08.17 13:20  
MARA BARTULOVIĆ (69) 16.08.17 14:10  
ČAMIL HRUSTIĆ (77) 17.08.17 15:00  
 
MORAVČE, 21.08.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
BARICA STRUGAR (83) 17.08.17 13:00