Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 2.3.2015.

MIROGOJ, 2.03.2015.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
FRANO LASIĆ                             (63)   26.02.15   10:50
NIKO ĆURLIN                             (89)   26.02.15   11:40
JOSIP PINTAR                            (77)   25.02.15   13:20
STJEPAN SKENDEROVIĆ                     (76)   26.02.15   14:10
MARIJA TONKOVIĆ                         (87)   25.02.15   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 2.03.2015.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANA GOTAL                               (91)   23.02.15   10:00
MILKA LJUBIĆ                            (92)   26.02.15   11:40
JURE KNEZOVIĆ                           (59)   25.02.15   12:30
DARA PAMIĆ                              (88)   25.02.15   13:20
LJUBICA DAKIĆ                           (79)   25.02.15   14:10
JELKA KLANFER                           (90)   26.02.15   15:00
          
 
MARK.POLJE, 2.03.2015.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
STJEPAN PIPERKOVIĆ                      (68)   26.02.15   12:30
MARIJA BIBARIĆ                          (86)   25.02.15   13:20
VINKO MANDIR                            (61)   06.10.13   14:10
IVAN BABIĆ                              (61)   25.02.15   15:00
     
 
STENJEVEC, 2.03.2015.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
KATARINA KOLAK                          (84)   25.02.15   13:00
     
 
G.VRAPČE, 2.03.2015.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
     
RUDOLF BRDOVČAK                         (68)   26.02.15   15:00
     
 
ODRA, 2.03.2015.
     
Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u
       
RUŽA TRESK                              (78)   26.02.15   15:00