Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 27.10.2014.

MIROGOJ, 27.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
STEVO GRUBOR                             (62)   23.10.14   12:30
DALIBOR VANEK                            (82)   22.10.14   13:20
DAMIR BUKOVINA                           (48)   22.10.14   14:10
NEVENKA  BERGMAN                         (88)   23.10.14   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 27.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
JOŽEFA RAČKI                             (89)   23.10.14   11:40
RUŽICA MARKOVIĆ                          (96)   23.10.14   12:30
KATA MIHALIĆ                             (86)   23.10.14   13:20
BLAŽENKA KLAIĆ                           (75)   22.10.14   14:10
ŽELJKO KUNJEŠIĆ                          (65)   22.10.14   15:00
          
 
MARKUŠEVEC, 27.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARICA KROT                              (83)   23.10.14   15:00
     
 
K.KRALJEVEC, 27.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
JOSIP AŠPERGER                           (86)   22.10.14   15:00
     
 
LUČKO, 27.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
DRAGICA PUNTARIĆ                         (84)   22.10.14   13:00
     
 
GRANEŠINA, 27.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
KATARINA ČOLAK                           (85)   23.10.14   15:00
     
 
CERJE, 27.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
STJEPAN NOVAČIĆ                          (85)   23.10.14   13:00
      
 
MORAVČE, 27.10.2014.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ĐURO BAHLEN                              (79)   23.10.14   15:00