Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 26.6.2017.

MIROGOJ, 26.06.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
NEVENKO KOLIĆ (77) 22.06.17 12:30    
EVICA RKMAN (69) 21.06.17 14:10  
VEZIRE AGANOVIĆ (92) 21.06.17 15:00  
MILOŠ BRAČIĆ (68) 21.06.17 15:50  
 
MIROŠEVAC, 26.06.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
MARIJA KOROŠEC (95) 22.06.17 12:30    
RUŽA ĆURKOVIĆ (77) 22.06.17 13:20  
SAMIR MULIĆ (39) 20.06.17 14:10  
DRAGICA PEVEC (78) 21.06.17 15:00  
 
MARK.POLJE, 26.06.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
IVAN ĐURETA (69) 02.06.17 10:30    
BRANOJKA  ČEREDAR (72) 22.06.17 10:50    
BOŽO ČUK (67) 22.06.17 11:40  
MILAN BOJČIĆ (80) 21.06.17 12:30  
IVAN ANDRIJANIĆ (81) 21.06.17 13:20  
NIKOLA IŠTVANIĆ (62) 20.06.17 14:10  
 
MARKUŠEVEC, 26.06.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
MATO MARČINKOVIĆ (79) 22.06.17 15:00    
 
BREZOVICA, 26.06.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
KATICA MARGETIĆ (78) 21.06.17 15:00    
 
LUČKO, 26.06.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
JOSIP VADLA (82) 21.06.17 13:00    
 
ČUČERJE, 26.06.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
JALŽA HUKMAN (92) 22.06.17 15:00    
 
VUGROVEC DONJI, 26.06.2017.   
 
Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u  
 
MARICA DOMENKUŠ (83) 23.06.17 15:00