Novosti

Uređeno je groblje Markovo polje

Uređeno je groblje Markovo polje

Na groblju Markovo Polje uređene su vanjske površine oko mrtvačnice i sanirana je mrtvačnica.

Obnovljeno je krovište mrtvačnice, postavljena nova stolarija i napravljena nova fasada te je uređen unutarnji dio objekta, sanitarni čvor i ured. Sanirana su oštećenja na svim dijelovima cesta, postavljeni su novi rubnjaci i kanalice te novi asfalt. Postavljena je nova porta na kolnom ulazu u groblje.
Nakon građevinskih radova sve površine oko mrtvačnice na Markovom Polju hortikulturno su uređene. Uz staze su postavljene nove klupe i koševi za otpad.
 
·         Obnovljeno: 3.200 m2 asfaltne površine
·         Zamijenjeno: 520 m dotrajalih kanalica
·         Zamijenjeno: 720 m dotrajalih rubnjaka
·         Zamijenjeno: krovište mrtvačnice
·         Obnovljeni: sanitarni čvorovi
·         Obnovljena: Vanjska stolarija mrtvačnice
·         Nova fasada mrtvačnice
·         Hortikulturno uređenje ispred mrtvačnice 1.300 m2, što obuhvaća sadnju raznog ukrasnog bilja, stabala i travnjaka, izvedba opločnika (200 m2), postavu parkovnih klupa
 
 
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Gradska groblja