O nama

Obrazac za početnu samoprocjenu

Obrazac za početnu samoprocjenu

Tijelo javnog sektora: Zagrebački holding - Podružnica Gradska groblja Zagreb
Web adresa mrežnih stranica: www.gradskagroblja.hr
 
ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI PRISTUPAČNOST OSIGURANA
DA NE NIJE PRIMJENJIVO NE MOGU PROCIJENITI
koriste li se za tekst jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja X      
je li sav tekst poravnan po lijevoj margini X      
je li moguće promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja)   X    
postoji li opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom   X    
je li dobar kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika u odnosu na pozadinu stranica X      
postoji li opcija promjene kontrasta na stranici   X    
jesu li jasno označeni bljeskajući elementi stranice   X    
sadrže li slike, grafovi i dijagrami <alt> atribute X      
sadrže li slike grafovi i dijagrami kratki tekstualni opis   X    
ima li opis funkcija slike prednost pred opisom njenog sadržaja   X    
odabiru li se izbornici klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje X      
jesu li poveznice u tekstu na stranici podcrtane ili označene na drugi jasan način X      
jesu li poveznice deskriptivne i pružaju li informaciju o sadržaju na koji vode X      
imaju li video zapisi podnaslove na hrvatskom jeziku     X  
jesu li  na snimljenim audio i video materijalima zvukovi jasni i razumljivi     X  
je li veličina ikona zadovoljavajuća X      
je li moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice   X    
jesu li datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana   X