Novosti

Izgradnja novih polja na groblju Gaj urni

Izgradnja novih polja na groblju Gaj urni

Radovi na proširenju Krematorija i Gaja urni na poljima 35. i 35.A  započeli su u studenom 2019. godine.


Završetkom projekta na raspolaganju će biti 3.424 novih mjesta za urne u kolumbarijskim nišama, čija kupnja će biti moguća prije nastanka smrtnog slučaja uz prethodnu rezervaciju.
Radovi su financirani iz Proračuna Grada Zagreba. Vrijednost investicije iznosi više od 17 milijuna kuna uvećano za PDV.

Novi kolumbarijski zidovi ujedno su i potporni zidovi čija je funkcija sanacija klizišta sa strane Mirogoja.
 
Na grobnom polju 35. na raspolaganju će biti dva načina ukopa urni. Predviđene su niše za smještaj 4 i 6 urni u sklopu kolumbarijskih zidova te kazete za smještaj 4 i 6 urni koje su položene u zemlji i smještene su u sklopu kaskada u grobnim redovima.
Na grobnom polju 35.A  predviđen je samo jedan način ukopa urni, a to su niše za smještaj urni u sklopu kolumbarijskih zidova.

Završetkom 35. i 35. A polja na raspolaganju će biti:
  • 700 kolumbarijskih niša za 4 urne
  • 104 kolumbarijske niše za 6 urni
  • 83 kazete za 4 urne
  • 34 kazete za 6 urni

Rezervacije i ostale informacije, možete dobiti na sljedeće kontakte:  01 4696 722 ili info@gradskagroblja.hr

Zahvaljujemo na razumijevanju.
 
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Gradska groblja