Korisne informacije

Etički kodeks

Etički kodeks

Zagrebački holding, radi postizanja i održanja visokog ugleda na svim područjima obavljanja svojih djelatnosti, razvija vlastita etička načela i poslovni moral modernog korporacijskog upravljanja u skladu s dobrim poslovnim običajima i zakonskim okvirom.

I u razdoblju koje dolazi primarni cilj Zagrebačkog holdinga je postizanje odgovornog, profesionalnog, etičnog i transparentnog poslovanja. Isto tako cilj je izgraditi i održati čvrstu kulturu usklađenosti s propisima kroz efektivno provođenje fundamentalnih procesa kao što su edukacija, komunikacija na svim razinama, procjena rizika, evaluacija učinkovitosti i redovito izvješćivanje. Strategija usaglašavanja s propisima zahtijeva ponajprije angažman vodstva.

S tim ciljem Uprava Zagrebačkog holdinga donijela je Etički kodeks koji sadržava osnovne smjernice i pravila etičkog ponašanja svih zaposlenika.

ETIČKI KODEKS ZAGREBAČKOG HOLDINGA

IZMJENE ETIČKOG KODEKSA