Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Srijeda 20.11.2019.

PODACI NISU POTPUNI

MIROGOJ, 20.11.2019.

     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
JOSIP GRBIĆ                              (92)   15.11.19   10:50
KATARINA ČUKULIN                         (90)   18.11.19   11:40
VLADIMIR TUTIĆ                           (87)   15.11.19   12:30
BISERKA ROMAC                            (92)   14.11.19   13:20
MIRKO LELAK                              (92)   16.11.19   14:10
VLADO GRBEŠIĆ                            (82)   16.11.19   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 20.11.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
LJUPKO GRABOVAC                          (80)   16.11.19   11:40
RUDOLF BENIŠ                             (90)   15.11.19   12:30
JELENA BAKUNIĆ                           (90)   17.11.19   13:20
OLIVER MARKOVIĆ                          (53)   15.11.19   14:10
HELENA BOŠNJAKOVIĆ                       (21)   18.11.19   15:00
        
 
MARK.POLJE, 20.11.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MIRKO LJUBIČIĆ                           (74)   16.11.19   11:40
DARIJA PETRUŠIĆ                          (36)   17.11.19   12:30
MARICA TERIHAJ                           (68)   16.11.19   13:20
TONKA MRŠIĆ                              (75)   14.11.19   14:10
BRANKO KRALJEVIĆ                         (81)   16.11.19   15:00
     
 
G.VRAPČE, 20.11.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
KREŠIMIR HORVAT                          (50)   16.11.19   15:00
     
 
JAKUŠEVEC, 20.11.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
KATARINA VRBAN                           (64)   16.11.19   15:00
    
 
LUČKO, 20.11.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
NIKOLA MANDEKIĆ                          (75)   18.11.19   13:00
     
 
CERJE, 20.11.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARICA DOKŠIĆ KOŠKOVIĆ                   (77)   17.11.19   13:00
     
 
MORAVČE, 20.11.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
STJEPAN GEGAČ                            (86)   17.11.19   15:00