Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Srijeda 13.2.2019.

MIROGOJ, 13.02.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
LIJERKA KOVAČ                            (93)   10.02.19   10:03
BRANKO PAPA                              (76)   08.02.19   11:40
ANA HORVATIN                             (67)   08.02.19   13:20
VLADIMIR PASARIĆ                         (95)   09.02.19   14:10
     
 
MIROŠEVAC, 13.02.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
RUŽA BRKIČIĆ                             (80)   09.02.19   10:00
SMAIL HUSANOVIĆ                          (79)   09.02.19   10:50
MATE FRANO BRAJKOVIĆ                     (88)   10.02.19   11:40
MARIJA BRKANAC                           (93)   10.02.19   12:30
BOŽIDAR TRLAJA                           (70)   05.02.19   13:20
RADOSLAVA IVEKOVIĆ                       (90)   08.02.19   14:10
TADIJA DRMIĆ                             (78)   07.02.19   15:00
        
 
MARK.POLJE, 13.02.2019.
 
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
TATJANA SARAJLIĆ                         (53)   10.02.19   12:30
MARKO KRALJIĆ                            (86)   10.02.19   13:20
SLAVKO LJUTIĆ                            (66)   10.02.19   14:10
     
 
G.VRAPČE, 13.02.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
NIKOLA MOŠKATELO                         (79)   09.02.19   13:00
DUŠAN VESELINOVIĆ                        (77)   10.02.19   15:00
     
 
REMETE, 13.02.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
      
LADISLAVA PAVLEK                         (83)   09.02.19   15:00
     
 
SV.KLARA, 13.02.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
STJEPAN KIHAK                            (93)   09.02.19   15:00
     
 
LUČKO, 13.02.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
VJEKOSLAVA PASARIČEK                     (82)   10.02.19   13:00