Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Utorak 16.7.2019.

MIROGOJ, 16.07.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BRANKO IVANKOVIĆ                         (70)   12.07.19   10:50
BLANKA DOPUĐA                            (93)   12.07.19   11:40
KREŠIMIR KOSOVEC                         (31)   06.07.19   12:30
ZORAN PALFI                              (54)   11.07.19   13:20
ANĐELA KROMAR                            (79)   09.07.19   14:10
CVITA MEDVIDOVIĆ                         (95)   12.07.19   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 16.07.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
DRAGUTIN JAJTIĆ                          (82)   13.07.19   13:20
FRANJO VUKSAN                            (89)   11.07.19   14:10
IBRAHIM KOVAČEVIĆ                        (80)   12.07.19   15:00
     
 
MARK.POLJE, 16.07.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
SANJA NOVAČIĆ                            (48)   11.07.19   10:50
ANTUN POBOR                              (67)   12.07.19   11:40
IVO PERKOVIĆ                             (76)   12.07.19   12:30
DESANKA BIJELJIĆ                         (73)   09.07.19   13:20
MILAN ŠKORIĆ                             (70)   10.07.19   14:10
     
 
STENJEVEC, 16.07.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
IVA POLETO                               (87)   13.07.19   15:00
     
 
BREZOVICA, 16.07.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BRANKO MOKROVIĆ                          (73)   12.07.19   15:00
     
 
SV.KLARA, 16.07.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANTE GAZIBARA                            (88)   13.07.19   13:00
     
 
ČUČERJE, 16.07.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
VJERA MALČIĆ                             (79)   13.07.19   15:00
     
 
KAŠINA, 16.07.2019.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
NIKOLA PETIR FRKAČ                       (77)   11.07.19   15:00