Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Zakonska regulativa

Zakon o korištenju osobnih podataka - informacije o korištenju osobnih podataka na Gradskim grobljima
https://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - INFORMACIJE O KORIŠTENJU.pdf

Zakon o grobljima - 5. veljače 1998.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269814.html


Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o grobljima - 24. travanj 2012.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1227.html

Odluka o grobljima - 21. prosinca 2017.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2017&broj=240&akt=0FAE16438D22B439C1258203002BEFF3

2018.  ISO 9001
https://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/ISO 9001.pdf

2018. ISO 14001
https://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/ISO 14001.pdf

2017.  POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA
https://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA - 2018.pdf

2014.  CERTIFIKAT IZVRSNOSTI