Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Zakonska regulativa i certifikati

Zakon o korištenju osobnih podataka - informacije o korištenju osobnih podataka na Gradskim grobljima
https://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - INFORMACIJE O KORIŠTENJU.pdf


Zakon o grobljima - 5. veljače 1998.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269814.htmlOdluka o izmjenama i dopunama Zakona o grobljima - 24. travanj 2012.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_50_1227.html


Odluka o grobljima - 21. prosinca 2017.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2017&broj=240&akt=0FAE16438D22B439C1258203002BEFF3


ISO CERTIFIKATI 2018.

ISO CERTIFIKATI 2019.

  


2019.  POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA
https://www.gradskagroblja.hr/UserDocsImages/PDF-ovi/POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA 2019.pdf


2014.  CERTIFIKAT IZVRSNOSTI