Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Uplate iz inozemstva


Sporazumom između država članica EU, 1. srpnja 2003. god. stupila su na snagu Pravila o prekograničnim plaćanjima u eurima koja između ostalog definiraju uvjete za automatsku obradu platnih naloga čije principe mnoge europske banke primjenjuju i u platnom prometu sa zemljama izvan EU.

SWIFT CODE:   ZABAHR2X
IBAN:   HR8023600001400480371 

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA GRADSKA GROBLJA
ALEJA HERMANNA BOLLEA 27
10 000 ZAGREB


Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju.

Provizija Zagrebačke banke na devizne doznake:
  • do 250,00 EU zaračunava  16,00 kn,
  • a na iznose iznad 250,00 EU 46,00 kn.


Upit o iznosu dugovanja može se poslati na :
  • našu e-mail adresu: info@gradskagroblja.hr
  • telefaksom na br.:  +385  (0)1  4581  091
  • poštom na adresu:
    Zagrebački holding d.o.o., podružnica Gradska groblja,  Aleja Hermanna Bollea 27,  10000 Zagreb,  Croatia.

U upitu obavezno treba navesti slijedeće podatke:

Ime i prezime _____________

Adresa __________________

Groblje __________________

Polje, razred i br.groba ______