Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Obrasci

Poštovani korisnici,

u tijeku je uvođenje integralnog informacijskog sustava kojim želimo poboljšati poslovanje Gradskih groblja te podići kvalitetu usluga.

U tom smislu, pripremljeni su e-obrasci i namijenjeni svim pravnim osobama registriranim za obavljanje pogrebnih poslova, radi pripreme ugovaranja predmetnih usluga na zadovoljstvo korisnika.

Do instaliranja kompletnog programa s mogućnošću cjelovite obrade u elektronskom obliku, obrasci su predviđeni kao pomoć u pripremi, organizaciji i ugovaranju usluga na gradskim grobljima.

Svi spomenuti korisnici, bez obzira ugovaraju li usluge na svoj ili račun naručitelja, dužni su obrasce, potrebne za naručivanje usluge, popuniti traženim podacima i putem faks aparata proslijediti odjelu prodaje Gradskih groblja, na daljnju obradu.

Neposrednim kontaktom s jednim od referenata prodaje, dogovaraju se svi ostali detalji koji su eventualno potrebni za pripremu preostale poslovne dokumentacije.

Kontakt brojevi ponuđeni su u sadržaju web stranice.

Dogovor o uvjetima plaćanja i konačno zaključivanje usluge, moguće je isključivo na jednoj od lokacija za ugovaranje usluga i prodaju grobnih mjesta na Gradskim grobljima, uz ovjeru i primopredaju poslovne dokumentacije po ovlaštenicima ugovornih strana.


E-OBRAZAC ZA DOSTAVU RAČUNA GODIŠNJE GROBNE NAKNADE


OBRAZAC ZA UGOVARANJE UKOPA, ISPRAĆAJA NA GRADSKIM GROBLJIMA (pdf)

OBRAZAC ZA UGOVARANJE USLUGE KREMIRANJA, ISPRAĆAJA NA GRADSKIM GROBLJIMA (pdf)


OBRAZAC ZA UGOVARANJE USLUGE KUPNJE GROBNOG MJESTA, GROBA, GROBNICE, KAZETE ZA URNE (pdf)

ZAMOLBA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA UREĐENJE GROBNOG MJESTA.pdf

E-OBRAZAC ZA DOSTAVU OIB-a