Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Četvrtak 25.5.2017.

PODACI NISU POTPUNI
 
KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 25.05.2017.
    
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  ispraćaj u
     
MARKO ANIĆ-KALIGER                       (80)   23.05.17   10:40
MARIJA ŠAFARIĆ                           (67)   22.05.17   11:20
IGNAC VRHAR                              (89)   22.05.17   12:10
VERA NIKIĆ                               (68)   19.05.17   12:50
BORIS FUDURIĆ                            (68)   19.05.17   13:35
NEVENKA JEMERŠIĆ                         (77)   21.05.17   14:30
     
 
KREMATORIJ MALA DVORANA, 25.05.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  ispraćaj u
     
DRAGUTIN BILEK                           (79)   20.05.17   10:15
ŽIVOJIN MUČALICA                         (79)   20.05.17   10:55
IVO SUŠAC                                (92)   20.05.17   11:35
MILAN SMOLIĆ                             (82)   20.05.17   12:55
RAJNA JAKŠIĆ                             (90)   20.05.17   13:40
JOSIP BILIĆ                              (82)   18.05.17   14:20