Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 25.9.2017.

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 25.09.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  ispraćaj u
     
MARIJA ŠTIVIĆ                            (86)   21.09.17   11:20
DARINKA PELKO                            (66)   21.09.17   12:10
MIRJANA NEMET KULIĆ                      (60)   20.09.17   12:50
DRAGUTIN JURAK                           (93)   19.09.17   13:35
TIHOMIR VUKADIN                          (56)   20.09.17   14:30
     
 
KREMATORIJ MALA DVORANA, 25.09.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  ispraćaj u
     
PETAR STRMO                              (84)   20.09.17   10:55
JASNA HAJČIĆ                             (75)   19.09.17   11:35
RENATA ZUPANEK                           (56)   13.09.17   12:15
MARIJA MILOŠEVIĆ                         (88)   19.09.17   12:55
STJEPAN MAJDAK                           (89)   19.09.17   13:40
JOSIPA DUBRAVKA KONČAR-MARTINIS          (73)   18.09.17   14:20