Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Srijeda 24.5.2017.

MIROGOJ, 24.05.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BARICA OREŠKOVIĆ                         (87)   21.05.17   11:40
MARIJA CVIJANOVIĆ                        (81)   21.05.17   12:30
JOSIPA JAGIĆ                             (91)   22.05.17   13:20
MIHAJLO ĐURĐEVIĆ                         (94)   15.05.17   14:10
SNJEŽANA ORSSICH                         (60)   21.05.17   15:00
MARIJA ŠALKOVIĆ                          (81)   21.05.17   15:50
     
 
MIROŠEVAC, 24.05.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ZVONKO MARGETIĆ                          (88)   22.05.17   13:20
IVAN ŠAGADIN                             (74)   20.05.17   14:10
STOJA MATELJAN                           (78)   19.05.17   15:00
ŽELIMIR ŠOŠTARIĆ                         (86)   19.05.17   15:50
          
 
MARK.POLJE, 24.05.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
GETA DOMINKOVIĆ                          (77)   23.05.17   11:40
MILICA MARTINJAK                         (79)   20.05.17   12:30
RANKA IVANIĆ                             (83)   20.05.17   13:20
KATICA PIŽIR                             (73)   22.05.17   14:10
     
 
G.VRAPČE, 24.05.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
FRANJO NOVOSEL                           (85)   20.05.17   15:00
     
 
MARKUŠEVEC, 24.05.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARICA KOBASIĆ                           (84)   16.05.17   15:00
     
 
RESNIK, 24.05.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
IVAN KLARIĆ                              (86)   20.05.17   15:00
     
 
LUČKO, 24.05.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MIHAJLO BESEDIĆ                          (76)   22.05.17   13:00
IVAN PAVLIĆ                              (79)   21.05.17   15:00